TIMLOTO Bezoekers-teller  

Laadtijd condensator (RC-tijd)

Wanneer een condensator in serie met een weerstand op een spanning wordt aangesloten zal de condensator opgeladen worden tot de aangelegde spanning. De condensator is geladen tot 63,2% van de aangelegde spanning na 1 (1 tau)
Dit wordt de tijdconstante van een condensator genoemd.

De praktische wordt aangenomen op een laadtijd van 5 (condensatorspanning bedraagt dan 99,3% van de aangelegde spanning)

De RC-tijd kan als volgt worden berekend:Hierin stellen voor:

= (tau) laadtijd tot 63,2% van de aanwezige spanning in seconde (sec)
R  = grootte van de weerstand in de laadkring in ohm ()
C  = grootte van de capaciteit in Farad (F)

Afgeleiden:

     


Voorbeeld:

- een condensator heeft een capaciteit van 470 F
- de condensator wordt in serie geschakeld met een weerstand van 100.000 = 100 k
- de aangelegde spanning bedraagt 12 Volt

De condensator zal tot 63,2% (1) geladen zijn na:

1 = R x C
1 = 100.000 x 470E-6
1 = 47 sec

Na 47 sec zal de laadspanning op de condensator 63,2% van 12 = 7,584 Volt bedragen.


Online berekenen:

tijdconstante = sec ( s )
serieweerstand R = ohm ( )
capaciteit condensator C = farad ( F )

Laat één variabele leeg en klik op de knop "Bereken"

exponenten als volgt invoeren: bijvoorbeeld 0.003 = 3e-3