Beste Timloto-gebruiker

Helaas hebben wij moeten besluiten om te stoppen met onze site-activiteiten.
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 kunt u dus geen gebruik meer maken van de Timloto-site.
Hoewel wij zelf een zekere triestheid ervaren, zien we ook dat de Timloto-levensduur van 30 jaar
maar door weinig organisaties gehaald wordt.

De inhoud van de Timloto-matrices worden momenteel ondergebracht in de 'learningbox'
waardoor een nieuwe educatieve omgeving gaat ontstaan.
De Timloto-boekjesreeks blijft bestaan, alsmede de na- en bijscholingsactiviteiten.

De boeken kunnen worden besteld via de service desk van Simac learning solutions,
te bereiken onder tel. 040 2582000 of via de e-mail:
Contactpersoon: Christien Vaarten of Mariska van Mierlo.

Meer informatie over boeken, bijbehorende prakticumopdrachten alsmede
na- en bijscholingsmogelijkheden lopen via ondergetekende.
U kunt voor uw bestelling eventueel gebruik maken van de link hiernaast (bestellijst als PDF-bestand).
Ook een bijscholingsoverzicht als PDF-bestand vindt u daar.

Met vriendelijke groet,

Ep Gernaat, Steele Consulting

e-mail:
Tel. 0347 326865
Mobiel 06 22165584